Tlenek grafenu w „szczepionkach” pozwala śledzić ludzi przez łącze kwantowe 2,4 GHz z wież komórkowych i satelit- abp Vigano

2 listopada 2021 | Aktualności

W ciągu 9 miesięcy jest więcej zgonów po „szczepionkach” na Covid-19, niż po wszystkich szczepieniach z ostatnich 30. lat- mówi abp Vigano. Dodając, że „Wielki Reset chce miliardów chronicznie chorych ludzi”, którzy borykają się już dziś z trwałymi uszkodzeniami organizmu, zgonami bliskich po szczepieniu. Tymczasem tzw. spiskowe teorie stają się rzeczywistością, ponieważ w wielu laboratoriach świata, naukowcy poddają badaniom pod mikroskopem skład szczepionek, ciała zmarłych po szczepieniu lub samą krew szczepionych, wyniki tych badań z wielu niezależnych ośrodków medycznych są zatrważające.
 
Poniżej list Arcybiskupa Carlo Maria Vigano do przedstawicieli władz kościelnych i Konferencji Episkopatu USA.
 
Zwracam się do Ciebie, Arcybiskupie Gómez, jako Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, oraz do Was, Kardynałów Ladaria i Müller, z rozważaniem związanym z tak zwanymi szczepionkami przeciwko Covid-19.
 
Uważam, że istnieją aspekty, które pozwalają na pełniejszą ocenę tego, czym są te preparaty i jakie wywołują skutki; ocena ta powinna prowadzić do kolegialnej postawy, zgodnej z Magisterium Kościoła i wolnej od stronniczych informacji lub błędnych informacji rozpowszechnianych przez producentów tych preparatów lub przez media.
Notatka dotycząca moralności stosowania niektórych szczepionek przeciwko Covid-19 została wydana w zeszłym roku z powodu braku pełnych danych zarówno na temat natury surowicy genowej, jak i jej składników. Zwracam uwagę, że temat Noty ogranicza się do „moralnych aspektów stosowania szczepionek przeciwko Covid-19, które zostały opracowane z linii komórkowych pochodzących z tkanek uzyskanych z dwóch płodów, które nie zostały spontanicznie usunięte” i stwierdza, że ​​„nie zamierzamy oceniać bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek, chociaż etycznie istotne i konieczne, ponieważ ocena ta jest obowiązkiem badaczy biomedycznych i agencji leków”. Bezpieczeństwo i skuteczność nie są więc przedmiotem Noty, która wyrażając swoją opinię o „moralności używania” nie wyraża zatem nawet swojego zdania o „moralności produkcji” tych leków.
 
Bezpieczeństwo i skuteczność poszczególnych szczepionek określa się po okresie eksperymentów, który zwykle trwa kilka lat. W tym przypadku władze ds. zdrowia zdecydowały się przeprowadzić eksperymenty na całej populacji świata, jako wyjątek od zwykłej praktyki społeczności naukowej, standardów międzynarodowych i praw poszczególnych narodów. Oznacza to, że cała populacja jest podatna na negatywne skutki szczepionki, na własne ryzyko, gdy normalnie eksperymenty są przeprowadzane na zasadzie dobrowolności i przeprowadzane na ograniczonej liczbie osób.
Myślę, że jasne jest, że jest to eksperymentalny preparat, który nie został zatwierdzony, a jedynie dopuszczony do podawania przez właściwe organy; istnieją terapie medyczne bez niepożądanych skutków ubocznych, mimo że są one systematycznie bojkotowane przez instytucje zdrowia – WHO, CDC, EMA – i media głównego nurtu. Nawet jeśli Kościół powinien wyrazić moralną ocenę różnych dostępnych metod leczenia – z których niektóre są przeprowadzane za pomocą leków wytwarzanych z linii komórkowych pochodzących z abortowanego płodu, takich jak szczepionki – należy powtórzyć, że istnieją skuteczne metody leczenia pacjentów i pozwolić im rozwinąć trwałą naturalną obronę immunologiczną, czego szczepionki nie zapewniają.
Co więcej, terapie te nie powodują poważnych skutków ubocznych, ponieważ stosowane leki są licencjonowane od dziesięcioleci. Inne ostatnio opracowane terapie są absolutnie skuteczne, niedrogie i nie stanowią zagrożenia dla tych, którzy je otrzymują: tak jest w przypadku leczenia plazmą zbadanego i zastosowanego z wielkim sukcesem przez włoskiego lekarza Giuseppe De Donno. Leczenie osoczem hiperodpornościowym było zdecydowanie odradzane i bojkotowane przez firmy farmaceutyczne i finansowanych przez nie lekarzy, ponieważ nic to nie kosztuje i czyni bezużyteczną terapię analogiczną, która jest wykonywana w laboratoriach z komórkami monoklonalnymi przy wygórowanych kosztach. Międzynarodowe standardy określają, że eksperyment nie może być dopuszczony do dystrybucji, chyba że brak jest skutecznego alternatywnego leczenia: dlatego agencje leków w USA i Europie zapobiegły stosowaniu hydroksychlorochiny, iwermektyny, osocza hiperodpornościowego i innych terapii z udowodnioną skutecznością. Nie trzeba przypominać, że wszystkie te agencje, wraz z WHO, są finansowane niemal w całości przez firmy farmaceutyczne i powiązane z nimi fundacje, oraz że istnieje bardzo poważny konflikt interesów na najwyższych szczeblach, o którym media milczą w sposób zawiniony.
Wyrażając moralną ocenę szczepionek, Kościół nie może nie brać pod uwagę tych elementów, ponieważ powodują one manipulację informacją naukową, na podstawie której zostały sformułowane przez autorytet kościelny osądy o ich błędach moralnych. 
Leki eksperymentalne nie są szczepionkami we właściwym znaczeniu, Kongregacja Nauki Wiary, nie wypowiadając się na temat skuteczności i bezpieczeństwa tzw. szczepionek, definiuje je jednak jako „szczepionki”, przyjmując za pewnik, że faktycznie dają one odporność i chronią przed czynnym i biernym zarażeniem. Element ten obalają deklaracje wszystkich światowych władz ds. zdrowia i WHO, według których zaszczepione osoby mogą zarazić się i zarażać innych poważniej niż ci, którzy nie są zaszczepieni i stwierdzają, że ich obrona immunologiczna jest drastycznie zmniejszona, jeśli nie całkowicie zniszczona.
Ostatnie badania potwierdzają, że surowica genowa może powodować formy nabytego niedoboru odporności u tych, którzy ją otrzymują. Dlatego też leki nazywane „szczepionkami” nie mieszczą się w oficjalnej definicji szczepionki, do której prawdopodobnie odnosi się Nota CDF.
 
W rzeczywistości „szczepionka” jest definiowana jako preparat medyczny mający na celu wywołanie przez organizm wytwarzania ochronnych przeciwciał, nadających swoistą odporność na określoną chorobę zakaźną. Definicja ta została ostatnio zmieniona przez WHO, ponieważ w przeciwnym razie nie byłaby w stanie objąć leków anty-Covid, które nie indukują wytwarzania przeciwciał ochronnych i nie nadają specyficznej odporności na chorobę zakaźną SarsCoV-2. Co więcej, podczas gdy surowice mRNA są niebezpieczne ze względu na implikacje, jakie mają na poziomie genetycznym, surowica AstraZeneca może być jeszcze bardziej szkodliwa, jak pokazują ostatnie badania.
Ograniczając się jedynie do oceny moralności stosowania szczepionek, Kongregacja Nauki Wiary nie bierze pod uwagę proporcjonalności między domniemanymi korzyściami surowicy genowej a krótko- i długoterminowymi niekorzystnymi efektami. Na całym świecie liczba zgonów i poważnych patologii po szczepieniu rośnie wykładniczo: w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy szczepionki te spowodowały więcej zgonów niż wszystkie szczepionki w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Nie tylko to: w wielu krajach – takich jak na przykład Izrael – liczba zgonów po szczepieniu jest teraz większa niż liczba zgonów z Covid. Ustaliwszy, że leki sprzedawane jako szczepionki nie dają żadnych znaczących korzyści, a wręcz przeciwnie, mogą powodować bardzo wysoki odsetek zgonów lub poważnych patologii nawet u osób, dla których Covid nie stanowi zagrożenia. Istnieje proporcjonalność między potencjalnymi szkodami a potencjalnymi korzyściami. Oznacza to zatem, że istnieje poważny moralny obowiązek odmowy zaszczepienia jako możliwej i najbliższej przyczyny trwałego uszkodzenia lub śmierci. W przypadku braku korzyści nie ma zatem potrzeby narażania się na ryzyko jej przyjmowania, ale przeciwnie, istnieje obowiązek kategorycznej odmowy.
Niedawno opublikowano rewelacje od dyrektorów firmy Pfizer, pokazujące, że surowice z genami mRNA zawierają materiał płodowy z abortowanego płodu nie tylko do produkcji oryginalnej szczepionki, ale także do jej replikacji i produkcji na ogromną skalę i nic nie sugeruje, że inne firmy farmaceutyczne są wyjątkiem. W tej kwestii wyraził się także biskup Joseph Strickland zachęcając wiernych do „powiedzenia nie. 
To sprawia, że ​​używanie tych serów jest absolutnie niemoralne, podobnie jak niemoralne i niedopuszczalne jest używanie leków, które wykorzystują osierocone dzieci do eksperymentów.
 
Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest konkretne niebezpieczeństwo poważnych skutków ubocznych u ciężarnych matek, a jeszcze poważniejszych u noworodków: w Stanach Zjednoczonych doszło do 675 poronień u zaszczepionych matek, a w Wielkiej Brytanii zmarło 521 karmionych niemowląt. Pamiętajmy, że w przypadku tzw. szczepionek przeciwko Covidowi nie wprowadzono aktywnej czujności, a jedynie czujność bierną, która wymaga od pacjentów samodzielnego zgłaszania przypadków niepożądanych; oznacza to, że dane dotyczące działań niepożądanych należy pomnożyć co najmniej dziesięciokrotnie. Chciałbym zwrócić uwagę, że składniki serum genowego są tajemnicą handlową, nawet jeśli istnieje już wiele badań, w których przeanalizowano ich zawartość, nie jest zatem jeszcze możliwe pełna ocena innych krytycznych elementów i ich długofalowych skutków, ponieważ eksperymenty na światowej populacji wygasną dopiero w latach 2023/2025 i nie wiadomo, jakie są skutki nowo przyjętej technologii na poziomie genetycznym.
Obecność grafenu w podawanych dawkach, zgłaszana przez liczne laboratoria, które przeanalizowały jego zawartość, sugeruje, że przymusowe stosowanie tzw. szczepionek – wraz z systematycznym bojkotem istniejących terapii o udowodnionej skuteczności– służy do śledzenia wszystkich zaszczepionych ludzi na całym świecie, którzy będą lub są już podłączeni do Internetu, za pomocą łącza kwantowego, pulsujących częstotliwości mikrofalowych 2,4 GHz lub wyższych z wież komórkowych oraz satelity.
 
Na dowód, że te informacje nie są owocem fantazji jakiegoś teoretyka spiskowego, warto wiedzieć, że Unia Europejska wybrała na zwycięzców konkursu dwa projekty poświęcone innowacjom technologicznym: „Ludzki mózg” i „Grafen”. Te dwa projekty otrzymają po miliard euro w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
 
Ufam, że Wasza Ekscelencja Arcybiskup Gomez poważnie rozważy moje spostrzeżenia – które starałem się dokładnie zweryfikować z wysoko wykwalifikowanymi katolickimi lekarzami – wraz z Waszymi braćmi z Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych zebranymi na Zgromadzeniu Plenarnym w Baltimore, aby oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych w sprawie tzw. szczepionek zostało zrewidowane i zaktualizowane. Podobnie proszę Waszą Eminencję, Kardynała Ladaria, aby jak najszybciej przystąpił do rewizji Noty Kongregacji Nauki Wiary w sprawie moralności niektórych szczepionek przeciwko Covid-19. Zdaję sobie sprawę, że zajmowanie stanowiska przeciwko tzw. szczepionkom może być niezwykle niepopularne, ale jako pasterze owczarni Pańskiej mamy obowiązek potępienia straszliwej zbrodni, która się dokonuje, której celem jest stworzenie miliardów osób przewlekle chorych i eksterminacji milionów ludzi, w oparciu o piekielną ideologię „Wielkiego Resetu” sformułowaną przez Przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba i popieraną przez instytucje i organizacje na całym świecie.
 
Milczenie tak wielu kardynałów i biskupów, wraz z niewyobrażalną promocją kampanii szczepień przez Stolicę Apostolską, stanowi formę bezprecedensowego współudziału, który nie może dłużej trwać. Trzeba potępić ten skandal, tę zbrodnię przeciwko ludzkości, to szatańskie działanie przeciwko Bogu. Każdego dnia tysiące ludzi umiera lub cierpi z powodu złudzenia, że ​​tak zwane szczepionki gwarantują rozwiązanie sytuacji zagrożenia pandemią. Kościół katolicki ma obowiązek wobec Boga i całej ludzkości potępić tę straszliwą i straszliwą zbrodnię z najwyższą stanowczością, dając jasne wskazówki i przeciwstawiając się tym, którzy w imię pseudonauki służą interesom farmaceutyków.
Jak Joe Biden, który określa się również jako „katolik”, mógł zaszczepić 28 milionów dzieci w wieku od 5 do 11 lat, jest absolutnie nie do pomyślenia, choćby ze względu na to, że ryzyko zachorowania na SARS-CoV jest u nich praktycznie zerowe. 
 
Stolica Apostolska i Konferencje Episkopatów mają obowiązek wyrazić stanowcze potępienie w związku z tym, a także w związku z bardzo poważnymi skutkami ubocznymi, które mogą wystąpić u dzieci zaszczepionych eksperymentalną surowicą genową. Równie konieczna jest interwencja Konferencji Episkopatu USA mająca na celu promowanie wyjątków religijnych i natychmiastowe zniesienie zakazów nałożonych w tym zakresie przez wielu ordynariuszy na swoich księży. Podobnie, wszystkie wymagania dotyczące szczepień dla seminarzystów i kandydatów wspólnot religijnych muszą zostać zniesione. Zamiast tego należy wydać jasne wytyczne dotyczące niebezpieczeństwa związanego z podawaniem szczepionki i jej poważnych implikacji moralnych. Jestem pewien, że zechcecie wziąć pod uwagę szczególną wagę tego tematu, pilną potrzebę interwencji wiernej nauczaniu Ewangelii, a także salus animarum, którą pasterze Kościoła muszą promować i bronić .
In Christo Rege,
+ Arcybiskup Carlo Maria Viganò
 
Źródło- https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-catholic-church-has-a-duty-to-resist-deadly-covid-jab-agenda-of-the-globalist-elite/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 komentarze

  1. Joanna

    Niech Wszechmogący ma Arcybiskupa Vigano w opiece.

    Odpowiedz
  2. Sabi

    Bogu dzięki za arcbiskupa Vigano

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy: