Jeśli chcesz zniszczyć wiarę, ośmiesz ją

Jeśli chcesz zniszczyć wiarę, ośmiesz ją

Dlaczego katolicy się sprotestantyzowali, a nie protestanci „skatolicyzowali”? Dlaczego to my cofnęliśmy się o 500 lat na Soborze Watykańskim kłaniając się Lutrowi, który mówił „Bóg najpierw stał się szatanem zanim stał się Bogiem”, łaska nas zbawia...
To nie jest tak, że tradycyjny katolik nie uznaje papieża.

To nie jest tak, że tradycyjny katolik nie uznaje papieża.

To nie jest tak, że tradycyjny katolik nie uznaje papieża. Pocieszne są takie dywagacje doprawdy. Różnicą diametralną jest niesłuchanie Go, przy jednoczesnym uznawaniu władzy i misji papieża, nawet gdy tej władzy nadużywa i działa w imieniu własnym, a nie w...