Jeśli chcesz zniszczyć wiarę, ośmiesz ją

Jeśli chcesz zniszczyć wiarę, ośmiesz ją

Dlaczego katolicy się sprotestantyzowali, a nie protestanci „skatolicyzowali”? Dlaczego to my cofnęliśmy się o 500 lat na Soborze Watykańskim kłaniając się Lutrowi, który mówił „Bóg najpierw stał się szatanem zanim stał się Bogiem”, łaska nas zbawia...